VYTAUTAS MAGNUS ÜNİVERSİTESİ
 

Vytautas Magnus Üniversitesi

Vytautas Magnus Üniversitesi (VMU) ilk olarak 1922 yılında kurulmuş ve 1930 yılında bugünkü ismini almıştır. 1989 yılında yeniden kurulan üniversite, bugünkü eğitim eğitim ilkelerini de aynı tarihte kazanmıştır. Vytautas Magnus Üniversitesi bilimsel çalışmaları, öğrencilere olan yaklaşımı, akademik anlamda toplum yaşamını düzenlemeye yönelik yaklaşımları ile diğer üniversitelerden ayrılmaktadır. Ayrıca, üniversitenin bir diğer hedefi, Litvanya toplumunda akademik ilerlemeyi ve kültürel kimliği de beslemektir. VMU, eğitim, öğrenme, araştırma kabiliyeti ve inovasyon gibi konularda öğrencilerin kendi kendilerine gelişimlerini, eleştirel düşünme yeteneklerini, yaratıcılıklarını teşvik etmenin yanısıra tüm dünya üzerinde öğrencilerin yaşam boyu öğrenimlerine yönelik istek ve kapasitelerini artırmayı hedefleyen bir üniversitedir. VMU, küresel odaklı, özgür ruhlu, liberal bir zihniyete sahip bir üniversite olarak ün kazanmıştır. VMU’da alınacak eğitm, sadece kariyer fırsatlarını değil aynı zamanda kişisel gelişim, karakter gücü ve kişisel gelişimi artırarak, öğrencilerimizin hayatlarında biçimlendirici bir adımdır. VMU’da okumak, küresel konularda ve toplumda daha geniş bir perspektif, problem analizi, eleştirel düşünme yetisi, yeniliklere uyum sağlamayı mümkün kılmak ve merak etme-öğrenme ilişkisini sağlayarak bilimsel yetenekleri geliştirme ve aktarma anlamına gelir.
Öğrenim Derecesi Eğitim Programları Eğitim Süresi Öğretim Ücreti, Avro
Lisans Biyoloji ve Genetik 4 3426
Lisans Biyoteknoloji 4 3426
Lisans Dünya Politika ve Ekonomisi 4 2628
Lisans İşletme 4 2628
Lisans Ekonomi ve Finans 3 2628
Lisans İngilizce Filolojisi 4 3426
Lisans Çevre Bilimi 4 3426
Lisans Enformatik Sistemleri 4 3426
Lisans Uluslararası Politika ve Gelişim Çalışmaları 4 2628
Lisans Performans Sanatları 4 7608
Lisans Lojistik ve Ticaret 3,5 2628
Lisans Müzik Prodüksiyonu 3,5 7608
Lisans Toplum, Kültür ve İletişim 4 2628
Lisans Akıllı Mühendislik 4 3426
Yüksek Lisans Zirai Gıda İşletmeciliği 2 3989
Yüksek Lisans Uygulamalı İngiliz Dilbilimi 2 3989
Yüksek Lisans Uygulamalı Enformatik 2 4787
Yüksek Lisans Uygulamalı Sosyoloji 2 3989
Yüksek Lisans İşletme Lojistiği 1,5 3989
Yüksek Lisans Diplomasi 1,5 3989
Yüksek Lisans Doğu Asya Bölgesi Çalışmaları 2 3989
Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi 2 4787
Yüksek Lisans Çevre Yönetimi 2 4787
Yüksek Lisans Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 1,5 3989
Yüksek Lisans Hidrolik Mühendisliği 2 4787
Yüksek Lisans Uluslararası İş Hukuku 1,5 3989
Yüksek Lisans Uluslararası Ekonomi 2 3989
Yüksek Lisans Pazarlama ve Uluslararası Ticaret 2 3989
Yüksek Lisans Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 2 4787
Yüksek Lisans Performans Sanatları 2 8969
Yüksek Lisans Sosyal Antropoloji 2 3989
Yüksek Lisans Sosyal Hizmet 2 3989
Yüksek Lisans Toplum Dili Bilimi ve Çok Dillilik 2 3989
Yüksek Lisans Spor Yönetimi MBA 1,5 6000