YÖNETİCİLİK VE EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Yöneticilik ve Ekonomi Üniversitesi

ISM İşletme ve Ekonomi Üniversitesi’nin 1999 yılında kurulmasından bu yana, yegâne amacı, hem cesur ve yaratıcı gençlere hem de halihazırda deneyim sahibi olan işletmecilere, kalite odaklı eğitim ve araştırma imkânları sunmaktır. Öğrencilerine; müşteri farkındalığı, dünya çapında farkındalık, uluslararasılık ve sürdürülebilirlik bilinci aşılamak, üniversitenin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. ISM, teorik ve pratik becerilerin etkili bir şekilde harmanlandığı eğitim programları sunar. Güncel beceri ve deneyimlerin alışveriş edildiği dünya çapındaki bilim organizasyonlarına aktif olarak katılır. Kurum aynı zamanda aşağıda bahsedilen Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de bir uygulayıcısıdır. Buna göre kurum, günümüz iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve bunlara çözümler üretmek için gereken becerilerin kazandırılmasına öncelik vermektedir. ISM, Litvanya’da Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olan belki de ilk üniversite olarak ülke çapındaki iktisadi faaliyetlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Küresel İlkeler Sözleşmesi, evrensel olarak kabul görmüş 10 temel ilkeden oluşan ve BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, daha geniş kapsamlı kalkınma hedeflerine yönelik faaliyetleri destekleyen bir sözleşmedir. Küreselleşmenin önde gelen unsurlarından biri olan ticaretin desteklenmesi ile dünya toplumlarının ekonomilerinin iyileştirilmesinde, pazarların, teknolojik bilgi birikiminin ve finansmanın artırılmasında rol oynamaktadır. Bu sebeple ISM Litvanya yüksek lisans pazarında önemli bir yer tutmaktadır. Enstitü, sorumlu ve etik değerlere sahip liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ticaret Etiğine Giriş dersi, enstitünün tüm aşamalarında verilmektedir. Bu konu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bitirme tezlerinde de ele alınmaktadır. ISM Hakkında:
  • Litvanya’nın ilk özel üniversitesidir.
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere bütün yüksek eğitim seviyelerinde eğitim vermektedir.
  • Lisans ve yüksek lisans derecelerini başarıyla bitiren öğrenciler, biri BI, diğeri ISM olmak üzere çift diploma sahibi olmaktadırlar.
  • ISM Yönetim Okulu – Yöneticilik ve Uygulama Yüksek Lisansı
  • Araştırma: Bilgi ve İşletme Geliştirme
  • Eğitimin, yüzde ellilik kısmı dünya çapındaki üniversitelerin müfredatıyla paralellik göstermektedir.
  • 40 ülkede 100’den fazla üniversitede Uluslararası Ticaret Çift Diploma programları
  • 2000’den fazla öğrenci
  • 4000’den fazla mezun

Daha fazla bilgi için: İletişim

Öğrenim Derecesi Eğitim Programları Eğitim Süresi Öğretim Ücreti, Avro
Lisans Ekonomi ve Politika 4 5200
Lisans Ekonomi ve Veri Analizi 4 5200
Lisans Uluslararası İşletme ve İletişim 3,5 5200
Lisans Finans 3,5 5200
Lisans Endüstriyel Teknoloji Yönetimi 4 5200
Lisans İşletme yönetimi ve pazarlama 3 5200
Lisans Dijital İşletme ve İnovasyon 3 6066
Yüksek Lisans Yenilik ve Teknoloji Yönetimi 1,5 6600
Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama ve İşletme 2 4950
Yüksek Lisans Finansal Ekonomi 2 4950
Yüksek Lisans Global Liderlik ve Strateji 2 6600
Doktora İşletme 4 10758
Doktora Ekonomi 4 10758