YÖNETİCİLİK VE EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Yöneticilik ve Ekonomi Üniversitesi

ISM İşletme ve Ekonomi Üniversitesi’nin 1999 yılında kurulmasından bu yana, yegâne amacı, hem cesur ve yaratıcı gençlere hem de halihazırda deneyim sahibi olan işletmecilere, kalite odaklı eğitim ve araştırma imkânları sunmaktır. Öğrencilerine; müşteri farkındalığı, dünya çapında farkındalık, uluslararasılık ve sürdürülebilirlik bilinci aşılamak, üniversitenin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

ISM, teorik ve pratik becerilerin etkili bir şekilde harmanlandığı eğitim programları sunar. Güncel beceri ve deneyimlerin alışveriş edildiği dünya çapındaki bilim organizasyonlarına aktif olarak katılır. Kurum aynı zamanda aşağıda bahsedilen Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de bir uygulayıcısıdır. Buna göre kurum, günümüz iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve bunlara çözümler üretmek için gereken becerilerin kazandırılmasına öncelik vermektedir.

ISM, Litvanya’da Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olan belki de ilk üniversite olarak ülke çapındaki iktisadi faaliyetlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Küresel İlkeler Sözleşmesi, evrensel olarak kabul görmüş 10 temel ilkeden oluşan ve BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, daha geniş kapsamlı kalkınma hedeflerine yönelik faaliyetleri destekleyen bir sözleşmedir. Küreselleşmenin önde gelen unsurlarından biri olan ticaretin desteklenmesi ile dünya toplumlarının ekonomilerinin iyileştirilmesinde, pazarların, teknolojik bilgi birikiminin ve finansmanın artırılmasında rol oynamaktadır. Bu sebeple ISM Litvanya yüksek lisans pazarında önemli bir yer tutmaktadır.

Enstitü, sorumlu ve etik değerlere sahip liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ticaret Etiğine Giriş dersi, enstitünün tüm aşamalarında verilmektedir. Bu konu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bitirme tezlerinde de ele alınmaktadır.

ISM Hakkında:

  • Litvanya’nın ilk özel üniversitesidir.
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere bütün yüksek eğitim seviyelerinde eğitim vermektedir.
  • Lisans ve yüksek lisans derecelerini başarıyla bitiren öğrenciler, biri BI, diğeri ISM olmak üzere çift diploma sahibi olmaktadırlar.
  • ISM Yönetim Okulu – Yöneticilik ve Uygulama Yüksek Lisansı
  • Araştırma: Bilgi ve İşletme Geliştirme
  • Eğitimin, yüzde ellilik kısmı dünya çapındaki üniversitelerin müfredatıyla paralellik göstermektedir.
  • 40 ülkede 100’den fazla üniversitede Uluslararası Ticaret Çift Diploma programları
  • 2000’den fazla öğrenci
  • 4000’den fazla mezun

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Ekonomi ve Politika45280
Ekonomi ve Veri Analizi45280
Uluslararası İşletme ve İletişim3.55280
Finans3.55280
Endüstriyel Teknoloji Yönetimi45280
İşletme yönetimi ve pazarlama35280
Girişimcilik ve İnovasyon36066
Yüksek Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi1.56600
Uluslararası Pazarlama ve İşletme24950
Finansal Ekonomi24950
Global Liderlik ve Strateji1.56600
Doktora ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
İşletme45323
Ekonomi48227