RİGA STRADİNS ÜNİVERSİTESİ

Riga Stradins Üniversitesi

Riga Tıp Enstitüsü, 1950 yılında Letonya Üniversitesi’nin tıp fakültesinin bir bölümü olarak kuruldu. Enstitü 1990 yılında, Letonya Tıp Akademisi olarak yeniden isimlendirildi. 5 Nisan 1998 tarihinde, Letonya Tıp Akademisi şu anki ismi olan Riga Stradins Üniversitesi olarak ayrı bir üniversite olarak faaliyete geçti.

Riga Strandins Üniversitesi, otonom ve akademik anlamda amaçlarını ve görevlerini belirlemede bağımsız, hükümet ve halkın yararı için çalışan ve araştırma fırsatlarının yanısıra çok sayıda akademik ve profesyonel eğitim sunan bir eğitim kurumudur.

Riga Stradins Üniversitesi, tıp eğitiminde kullanılmakta olan ve öğrencileri modern teknolojiyle buluşturan en iyi uygulamalar bünyesinde barındırmaktadır. 2013 yılında Riga Stradins Üniversitesi, sağlık alanında öğretim gören öğrencilere, tıp eğitimlerinde yardımcı olacak yeni teknolojik yeni teknolojik araçları kullanma imkanı sunan Tıp Eğitim Teknoloji Merkezi’ne katılmıştır. Derslikler öğrencilerin, henüz klinik ya da hastanede gerçek hastalarla çalışmaya başlamasından önce, ikinci senelerinden itibaren pratik deneyim kazanmasına izin veren simülatör sistemleri ve diğer cihazlarla donatılmıştır. Bu simülatörler öğrencilere pratik deneyim imkanı sağlamaktadır. Bu pratik deneyim yalnızca tıbbi anlamda değerlendirilmemelidir, aynı zamanda bunun takım çalışması, hastane çalışanlarıyla iletişim ve zaman yönetimi açısından büyük önemi vardır.

Riga Stradins Üniversitesi’nde, öğrenci/öğretmen orasını 1/10 civarındadır. Öğrencilerin toplam sayısı 7000 ve 370 akademik çalışan ile toplam çalışan sayısı 1000 civarındadır.

Riga Stradins Üniversitesi’nin temel öğretim yöntemi yalnızca ezbere dayalı değildir. Öğretim yöntemi analitik ve kritik düşünmenin geliştirilmesi esaslıdır. Bu yüzden yurtdışında tıp eğitimi konusunda özellikle Almanlar tarafından çok tercih edilen bir üniversite olmasıyla Avrupa’da popülerlik kazanmıştır.

Riga Stradins Üniversitesi, Letonya’da tıp eğitimi almak ve sağlık konularında lisans ve yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için şüphesiz en iyi üniversitedir.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti/EURO Kabul Dönemi
Sağlık Yönetimi 2 yıl 4500 Güz/Bahar
Rusya ve Avrasya Çalışmaları 2 yıl 3300 Güz/Bahar
Uluslararası Yönetim ve Diplomasi 2 yıl 2800 Güz/Bahar
Biyoistatistik 2 yıl 3700 Güz/Bahar
Çocuklar ve Gençler ile Sosyal Hizmet 2 yıl 3900 Güz/Bahar