Mykolas Romeris Üniversitesi

Mykolas Romeris Üniversitesi (MRU) Vilniuss ve Kaunas, Litvanya’da yer alan uluslararası bir üniversitedir. Modern, yaratıcı ve girişimci akademik toplum MRU’yu Litvanyadaki üniversiteler arasında sosyal bilimler ve disiplinlerarası araştırmalarda lider üniversiteye yükseltmiştir. MRU 300’den fazla üniversiteyle, kamu ve özel enstitülerle yakın bir işbirliği yapar, akademik, profesyonel ve sektörlerarası çevrelerde yer alır. MRU, belirtilen uluslararası yüksek öğrenim organizasyonlarının tam üyeliğine sahiptir: Uluslararası Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği, Avrupa-Asya Zeki ve Kaynaştırma Toplumu için Bilgi Birliği Sosyal Teknolojileri vb.

Bugünlerde MRU yaklaşık 9000 yeni öğrenciyi kaydı almakta ve 700’den fazla akademik personel çalıştırmaktadır. Üniversite 100’den fazla doktora, yüksek lisans ve lisans eğitim programı sunmaktadır, bunların %80’den fazlası uluslararası akreditasyona sahiptir. En popüler çalışma programları hukuk, işletme, kamu yönetimi, psikoloji, sosyal hizmetler, kamu güvenliği, gibi alanlardır. Yaklaşık 200 doktora öğrencisi hukuk, işletme, psikoloji, filoloji, ekonomi, ve eğitim bilimleri alanlarında çalışır.
MRU Ekonomi ve Finans Yönetimi Fakülteleri, Siyasal ve İşletme Fakülteleri, Sosyal Yardım Fakülteleri, Hukuk Fakültesi, Kamu ve İş Güvenliği Fakültesi ile Medya Okulu içerisinde yapılandırılmıştır. İnnovasyon Laboratuvar Ağı, MRU LAB’da uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Markalaşma ve Pazarlama Yönetimi32628
Dijital Ekonomi32628
İletişim ve Dijital Pazarlama (Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çift Diploma Seçeneği, Almanya)32628
Özel Amaca Yönelik İngilizce ve İkinci Yabancı Dil3.53426
Özel Amaca Yönelik İngilizce ve Korece Çalışmaları3.53426
Finansal Endüstri42628
Küresel İş ve Modern Pazarlama3.52628
Enformatik ve Dijital İçerik (Dongseo Üniversitesi, Güney Kore Ile Ortak Çalışma Programı)43426
Çok Kültürlü İletişim ve Yeni Medya (Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çift Diploma Seçeneği, Almanya)33426
Psikoloji3.53426
Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları42628
Turizm Yöneticiliği ve Kültürel Miras3.52628
Yüksek Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
İş Psikolojisi24788
Siber Güvenlik Yönetimi1.53988
Elektronik İşletme Yönetimi1.53988
Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku23988
Avrupa Birliği Hukuku ve Yönetişimi1.53988
Uluslararası Hukuk1.53988
Uluslararası Politika1.53988
Hukuk, Teknoloji ve İş1.53988
Hukuk Teknolojisi (Legaltech) LL.M.12992
Lojistik Yönetimi1.53988
Mba16960
Basketbol İşletme Yönetimi MBA16240
Arabuluculuk Ll.M12992
Spor Endüstrisi Yönetimi1.53988
Doktora ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Hukuk44770
Hukuk, Bilim ve Teknoloji44770
Yöneticilik44770
Ekonomi44770
Psikoloji44770
Eğitim44770