Mykolas Romeris Üniversitesi

Mykolas Romeris Üniversitesi (MRU) Vilniuss ve Kaunas, Litvanya’da yer alan uluslararası bir üniversitedir. Modern, yaratıcı ve girişimci akademik toplum MRU’yu Litvanyadaki üniversiteler arasında sosyal bilimler ve disiplinlerarası araştırmalarda lider üniversiteye yükseltmiştir. MRU 300’den fazla üniversiteyle, kamu ve özel enstitülerle yakın bir işbirliği yapar, akademik, profesyonel ve sektörlerarası çevrelerde yer alır. MRU, belirtilen uluslararası yüksek öğrenim organizasyonlarının tam üyeliğine sahiptir: Uluslararası Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği, Avrupa-Asya Zeki ve Kaynaştırma Toplumu için Bilgi Birliği Sosyal Teknolojileri vb. Bugünlerde MRU yaklaşık 9000 yeni öğrenciyi kaydı almakta ve 700’den fazla akademik personel çalıştırmaktadır. Üniversite 100’den fazla doktora, yüksek lisans ve lisans eğitim programı sunmaktadır, bunların %80’den fazlası uluslararası akreditasyona sahiptir. En popüler çalışma programları hukuk, işletme, kamu yönetimi, psikoloji, sosyal hizmetler, kamu güvenliği, gibi alanlardır. Yaklaşık 200 doktora öğrencisi hukuk, işletme, psikoloji, filoloji, ekonomi, ve eğitim bilimleri alanlarında çalışır. MRU Ekonomi ve Finans Yönetimi Fakülteleri, Siyasal ve İşletme Fakülteleri, Sosyal Yardım Fakülteleri, Hukuk Fakültesi, Kamu ve İş Güvenliği Fakültesi ile Medya Okulu içerisinde yapılandırılmıştır. İnnovasyon Laboratuvar Ağı, MRU LAB’da uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Öğrenim Derecesi Eğitim Programları Eğitim Süresi Öğretim Ücreti, Avro
Lisans Markalaşma ve Pazarlama Yönetimi 3 2628
Lisans Dijital Ekonomi 3 2628
Lisans İletişim ve Dijital Pazarlama (Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çift Diploma Seçeneği, Almanya) 3 2628
Lisans Özel Amaca Yönelik İngilizce ve İkinci Yabancı Dil 3,5 3426
Lisans Özel Amaca Yönelik İngilizce ve Korece Çalışmaları 3,5 3426
Lisans Finansal Endüstri 4 2628
Lisans Küresel İş ve Modern Pazarlama 3,5 2628
Lisans Enformatik ve Dijital İçerik (Dongseo Üniversitesi, Güney Kore Ile Ortak Çalışma Programı) 4 3426
Lisans Çok Kültürlü İletişim ve Yeni Medya (Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çift Diploma Seçeneği, Almanya) 3 3426
Lisans Psikoloji 3,5 3426
Lisans Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları 4 2628
Lisans Turizm Yöneticiliği ve Kültürel Miras 3,5 2628
Yüksek Lisans İş Psikolojisi 2 4788
Yüksek Lisans Siber Güvenlik Yönetimi 1,5 3988
Yüksek Lisans Elektronik İşletme Yönetimi 1,5 3988
Yüksek Lisans Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku 2 3988
Yüksek Lisans Avrupa Birliği Hukuku ve Yönetişimi 1,5 3988
Yüksek Lisans Uluslararası Hukuk 1,5 3988
Yüksek Lisans Uluslararası Politika 1,5 3988
Yüksek Lisans Hukuk, Teknoloji ve İş 1,5 3988
Yüksek Lisans Hukuk Teknolojisi (Legaltech) LL.M. 1 3988
Yüksek Lisans Lojistik Yönetimi 1,5 3988
Yüksek Lisans MBA 1 6240
Yüksek Lisans Basketbol İşletme Yönetimi MBA 1 6240
Yüksek Lisans Arabuluculuk Ll.M 1 3988
Yüksek Lisans Spor Endüstrisi Yönetimi 1,5 3988
Doktora Hukuk 4 4590
Doktora Hukuk, Bilim ve Teknoloji 4 4590
Doktora Yöneticilik 4 4590
Doktora Ekonomi 4 4590
Doktora Psikoloji 4 4590
Doktora Eğitim 4 4590