MYKOLAS ROMERİS ÜNİVERSİTESİ

Mykolas Romeris Üniversitesi

Mykolas Romeris Üniversitesi (MRU) Vilniuss ve Kaunas, Litvanya’da yer alan uluslararası bir üniversitedir. Modern, yaratıcı ve girişimci akademik toplum MRU’yu Litvanyadaki üniversiteler arasında sosyal bilimler ve disiplinlerarası araştırmalarda lider üniversiteye yükseltmiştir. MRU 300’den fazla üniversiteyle, kamu ve özel enstitülerle yakın bir işbirliği yapar, akademik, profesyonel ve sektörlerarası çevrelerde yer alır. MRU, belirtilen uluslararası yüksek öğrenim organizasyonlarının tam üyeliğine sahiptir: Uluslararası Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği, Avrupa-Asya Zeki ve Kaynaştırma Toplumu için Bilgi Birliği Sosyal Teknolojileri vb.

Bugünlerde MRU yaklaşık 9000 yeni öğrenciyi kaydı almakta ve 700’den fazla akademik personel çalıştırmaktadır. Üniversite 100’den fazla doktora, yüksek lisans ve lisans eğitim programı sunmaktadır, bunların %80’den fazlası uluslararası akreditasyona sahiptir. En popüler çalışma programları hukuk, işletme, kamu yönetimi, psikoloji, sosyal hizmetler, kamu güvenliği, gibi alanlardır. Yaklaşık 200 doktora öğrencisi hukuk, işletme, psikoloji, filoloji, ekonomi, ve eğitim bilimleri alanlarında çalışır.

MRU Ekonomi ve Finans Yönetimi Fakülteleri, Siyasal ve İşletme Fakülteleri, Sosyal Yardım Fakülteleri, Hukuk Fakültesi, Kamu ve İş Güvenliği Fakültesi ile Medya Okulu içerisinde yapılandırılmıştır.

İnnovasyon Laboratuvar Ağı, MRU LAB’da uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Markalaşma ve Pazarlama Yönetimi 3 2954
Dijital Medya Tasarımı (DSU ile birlikte) 4 3836
İletişim ve Dijital Pazarlama 3 2954
Özel Amaca Yönelik İngilizce ve İkinci Yabancı Dil 3.5 3836
Özel Amaca Yönelik İngilizce ve Korece Çalışmaları 3.5 3836
Oyun Programcılığı ve Dijital Animasyon (DSU ile birlikte) 4 3836
Küresel İş ve Modern Pazarlama 3.5 2954
Hukuk ve Küresel Güvenlik 3.5 2954
Psikoloji 3.5 3836
Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları 4 2954
İşletme Yönetimi ve Start-up Oluşturma 3 2954
Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Finansal Yönetim 1.5 4384
Siber Güvenlik Yönetimi 1.5 4384
Elektronik İşletme ve İnovasyon 1.5 4384
Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku 2 4294
Avrupa Birliği Hukuku ve Yönetimi 1.5 4384
Uluslararası Hukuk 1.5 4384
Proje Yönetimi 1.5 4384
Hukuk, Teknoloji ve İş 1.5 3286
Hukuk Teknolojisi (Legaltech) LL.M. 1 3286
Lojistik Yönetimi 1.5 4384
Güvenlik Politikası ve Diplomasi 1.5 4384
Halkla İlişkiler Yönetimi 1.5 4384
Arabuluculuk Ll.M 1 3286
Spor Endüstrisi Yönetimi 1.5 3988