LİTVANYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (LSMU, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas), Litvanya’daki yüksek öğretim alanında yeni bir soluk olma özelliği taşımakta. 30 Haziran 2010’da Litvanya Parlamentosu, Kaunas’ın (KMU) Eczacılık Fakültesi ile Litvanya Veterinerlik Akademisi’ni (LVA) birleştirme kararı aldı. Şu anda LSMU adını alan üniversite, Litvanya’nın biyomedikal bilim dallarında eğitim veren en büyük üniversitesidir. KMU ve LVA zamanlarından kalma gelenekler ise hala sürdürülmektedir. Tıp alanında eğitim sağlamakta olan üniversite, Litvanya’da eğitim sağlayan kurumlar arasında sağlık alanında uzmanlaşmış tek yüksek eğitim kurumudur.

Litvanya’da biyomedikal bilim dallarında eğitim veren üniversite, medikal alanda öğrenme ve uygulama tekniklerini etkin bir şekilde sentez etmektedir.

LSMU’de iki akademi bulunmaktadır: Tıp Akademisi ve Veteriner Akademisi

Tıp öğrencileri, odontoloji ve hemşirelik öğrencileri, LSMU’ya ait bir sağlık kuruluşu olan Kauno Klinikos’ta alanlarındaki becerilerini uygulama yaparak kendilerinigeliştirme imkânı bulmaktadırlar. 1200’den fazla sertifikalı doktor ve 2400 hemşirenin görev yaptığı, LSMU sanatoryumunda her yıl 78.000’den fazla hasta tedavi görmektedir. Bütün çalışanlar, gelişmiş dünya standartlarında teşhis ve tedavi yöntemleri uygulamaktadır.

Eczacılık öğrenciler, halka hizmetin yanı sıra, kendileri için bir rehberlik merkezi özelliği taşıyan Öğrenim Eczanesi’nde çalışarak pratik beceriler ve alanlarında uzmanlık kazanmakta, tecrübe edinerek iş hayatını tanımaktadırlar. Veterinerlik öğrencileri ise, Veterinerlik Akademisi’nin büyük ve küçük hayvan kliniklerinde pratik becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Sağlık Psikolojisi 4 3836
Tıbbi ve Veteriner Genetik 3.5 3836
Tıp 6 12500
Hemşirelik 4 4300
Mesleki Terapi (Ergoterapi) 4 3836
Diş Hekimliği 5 13500
Eczacılık 5 5600
Fizyoterapi 4 3836
Veterinerlik 6 8457
Diş Hijyeni 4 3836
Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Yaşam Tarzı Tıbbı 2 5266
Tıbbi Kimya 2 5266
Hayvan ve İnsan Etkileşimi 1.5 5266
Hayvan Bilimi 2 5266
Uygulamalı Kamu Sağlığı 2 5266
Klinik Sağlık Psikolojisi 2 5266
Gıda Bilimi 2 5266
Tıbbi Laboratuvar Biyolojisi 2 6634
Doktora Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Maksillofasiyal Cerrahi 1 12000
Oftamoloji 1 12000
Ağız Cerrahisi 1 12000
Ortodonti 1 12000
Ortopedik Diş Hekimliği 1 12000
Pediyatrik Diş Hekimliği 1 12000
Alerji ve Klinik İmmünoloji 1 12000
Kardiyak Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım 1-3 12000
Kalp, Göğüs ve Damar Cerrahisi 1-3 12000
Kardiyoloji 1 12000
Klinik Kimya 1 12000
Klinik Genetik 1 12000
Klinik Mikrobiyoloji ve Viroloji 1 12000
Dermatovenereoloji 1 12000
Diyabetoloji 1 12000
Acil Tıp 1 12000
Endoüroloji 1 12000
Aile Hekimliği 1 12000
Fetal (Cenin) Tıp 1 18000
Kadın Hastalıkları ve Doğumun Temelleri 1 12000
Gastroenteroloji 1 12000
Genel Endoktrinoloji 1 12000
Genel Pediatri 1 12000
Genel Psikiyatri 1 12000
Genel Cerrahi 1 12000
Hematoloji 1 12000
Laboratuvar Genetiği 1 12000
Laboratuvar Hematolojisi 1 12000
Neonatoloji 1 12000
Nefroloji 1 12000
Nörocerrahi 1 12000
Oncourology 1 12000
Ortopedi 1 12000
Kulak Burun Boğaz KBB 1 12000
Pediyatrik Alerji 1 12000
Pediyatrik Kardiyoloji 1 12000
Pediyatrik Kritik Bakım 1 12000
Pediyatrik Nefroloji 1 12000
Pediyatrik Onkoloji ve Hematoloji 1 12000
Pediyatrik Solunum Tıbbı 1 12000
Pediyatrik Üroloji (Çocuk Cerrahisi) 2 12000
Pulmonoloji 1 12000
Radyasyon Onkolojisi 1 12000
Radyoloji 1 12000
Romatoloji 1 12000
Endodonti Yüksek Lisans Kursu 1 € 1000 / AY