Kaunas Teknoloji Üniversitesi

Kaunas Teknik Üniversitesi (KTU) ilk olarak 27 Ocak 1920’de kuruldu. Ardından 16 Şubat 1922’de hükümetin personel ve üniversite kontenjanlarını artırılmasıyla, Litvanya’da kurulmuş en büyük tarafsız eğitim kurumu olma özelliğini aldı. 1930’da Vytautas Magnus Üniversitesi ismini alarak, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, mekanik ve kimya teknolojisi olmak üzere dört alanda uzmanlık eğitimi vermeye başladı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği karışıklık ve Litvanya’nın 1942’de Almanya tarafından işgali, kurumun nihai olarak kapatılmasına sebep oldu. Ardından, Litvanya’nın 1944’te Sovyetler tarafından işgal edilmesiyle okul yeniden eğitime açıldı. 1946 yılında adı Kaunas Politeknik Enstitüsü (KPI) olarak değiştirildi. Litvanya’nın Sovyet yönetimi, üniversiteye eski şöhretini kazandırmış ve üniversitenin adı yeniden değişerek, Kaunas Teknik Üniversitesi (KTU) olmuştur. Ülkenin Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasının getirdiği özgürlük, Batı Avrupa’ya entegre olma sürecini hızlandırarak, diğer tüm Litvanya üniversiteleri gibi Kaunas Teknoloji Üniversitesi’ne de eğitim ve puanlama sistemine yenilikler getirmiştir.

Üniversite 1922’den bu yana 125.000’den fazla mezun; Litvanya’nın bağımsızlığından bu yana ise, 1000’den fazla doktora ve 62.000’den fazla lisans ve yüksek lisans diploması vermiştir.

Yaklaşık 3000 personel ve 17.000 öğrenciden oluşan yapısıyla KTU, Baltık Ülkeleri’nin en büyük teknik üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Mimarlık5 €                          4664 / 6025 
Yapay Zeka4 €                                 3,426.00
Uçak Mühendisliği4 €                                 3,426.00
Kimya Teknolojileri ve Mühendisliği4 €                                 3,426.00
İnşaat Mühendisliği4 €                                 3,426.00
İletişim Çalışmaları ve Bilgi Yönetim Teknolojileri3 €                                2,900.00
Dijital İşletme Yönetimi4 €                                2,900.00
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği3 €                                 3,426.00
Gıda Bilimi ve Teknolojileri4 €                                 3,426.00
Enformatik4 €                                 3,426.00
Akıllı Robotik Sistemler4 €                                 3,426.00
Malzeme Fiziği ve Nanoteknoloji4 €                                 3,426.00
Makine Mühendisliği4 €                                 3,426.00
Mekatronik4 €                                 3,426.00
Yeni Medya Dili4 €                                2,900.00
Kamu Yönetimi4 €                                2,900.00
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği4 €                                 3,426.00
Araç Mühendisliği4 €                                 3,426.00
Yüksek Lisans ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Muhasebe ve Tetkik23989
Uçak Mühendisliği24787
Uygulamalı Kimya24787
Mimarlık26025
Biyomedikal Mühendisliği24787
Kimya Mühendisliği24787
Kontrol Teknolojileri24787
Elektronik Mühendisliği24787
Enerji Teknolojileri ve Ekonomisi24787
Çevre Mühendisliği24787
Endüstriyel Biyoteknoloji24787
Gıda Bilimi ve Güvenliği24787
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi24787
Enformatik24787
Uluslararası İşletme23989
Malzeme Fiziği24787
Malzeme Bilimi24787
Makine Mühendisliği24787
Mekatronik24787
Medikal Fizik24787
Kamu Yönetimi ve Güvenliği24787
Yapı ve Yapı Ürünleri Mühendisliği24787
Sürdürülebilir Yönetim ve Üretim24787
Tekstil Mühendisliği ve Kaplama24787
Araç Mühendisliği24787
Doktora ProgramlarıEğitim SüresiYıllık Eğitim Ücreti, Avro
Kimya Mühendisliği48787
Kimya410646
İnşaat Mühendisliği48787
İktisat49020
Elektrik – Elektronik Mühendisliği48787
Enerji ve Güç Mühendisliği48787
Çevre Mühendisliği48787
Sanat Tarihi ve Teorisi410646
Enformatik410646
Enformatik Mühendisliği48787
İşletme49020
Malzeme Mühendisliği48787
Ölçüm Mühendisliği48787
Makine Mühendisliği48787
Fizik410646
Ulaştırma Mühendisliği48787