Kaunas Teknoloji Üniversitesi

Kaunas Teknik Üniversitesi (KTU) ilk olarak 27 Ocak 1920’de kuruldu. Ardından 16 Şubat 1922’de hükümetin personel ve üniversite kontenjanlarını artırılmasıyla, Litvanya’da kurulmuş en büyük tarafsız eğitim kurumu olma özelliğini aldı. 1930’da Vytautas Magnus Üniversitesi ismini alarak, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, mekanik ve kimya teknolojisi olmak üzere dört alanda uzmanlık eğitimi vermeye başladı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği karışıklık ve Litvanya’nın 1942’de Almanya tarafından işgali, kurumun nihai olarak kapatılmasına sebep oldu. Ardından, Litvanya’nın 1944’te Sovyetler tarafından işgal edilmesiyle okul yeniden eğitime açıldı. 1946 yılında adı Kaunas Politeknik Enstitüsü (KPI) olarak değiştirildi. Litvanya’nın Sovyet yönetimi, üniversiteye eski şöhretini kazandırmış ve üniversitenin adı yeniden değişerek, Kaunas Teknik Üniversitesi (KTU) olmuştur. Ülkenin Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasının getirdiği özgürlük, Batı Avrupa’ya entegre olma sürecini hızlandırarak, diğer tüm Litvanya üniversiteleri gibi Kaunas Teknoloji Üniversitesi’ne de eğitim ve puanlama sistemine yenilikler getirmiştir.

Üniversite 1922’den bu yana 125.000’den fazla mezun; Litvanya’nın bağımsızlığından bu yana ise, 1000’den fazla doktora ve 62.000’den fazla lisans ve yüksek lisans diploması vermiştir.

Yaklaşık 3000 personel ve 17.000 öğrenciden oluşan yapısıyla KTU, Baltık Ülkeleri’nin en büyük teknik üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti/EURO Kabul Dönemi
Kimya Teknolojileri vfe Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Gıda Bilimi ve Teknolojileri 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Mimarlık 5 yıl 5065+5065+5065+5065+6495 Güz/Bahar
İnşaat Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Otomasyon ve Kontrol 4 yıl 3727 Güz
Elektrik Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 yıl 3727 Güz
Akıllı Robotik Sistemler 4 yıl 3727 Güz
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz
Taşıma Elektroniği 4 yıl 3727 Güz
Yapay Zeka 4 yıl 3727 Güz
Enformatik 4 yıl 3727 Güz
Malzeme Fiziği ve Nanoteknoloji 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Uçak Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Moda Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz
Makine Mühendisliği 4 yıl 3727 Güz/Bahar
Mekatronik 4 yıl 3727 Güz/Bahar
İletişim Çalışmaları ve Bilgi Yönetim Teknolojileri 3 yıl 2865 Güz
Yeni Medya Dili 4 yıl 2865 Güz/Bahar
Kamu Yönetimi ve Sivil Toplum 4 yıl 2865 Güz
Programlanabilir Otomasyon Sistemleri 4 yıl 3727 Güz
Dijital İşletme Yönetimi 4 yıl 2865 Güz
Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti/EURO Kabul Dönemi
Uygulamalı Kimya 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Kimya Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Çevre Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Gıda Bilimi ve Güvenliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Endüstriyel Biyoteknoloji 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Tıbbi Kimya 2 yıl 5157 Güz
Mimarlık 2 yıl 6495 Güz/Bahar
İnşaat Yönetimi 1,5 yıl 5157 Güz
Yapı ve Yapı Ürünleri Mühendisliği 1,5 yıl 5157 Güz/Bahar
Sürdürülebilir ve Enerji Verimli Binalar 1,5 yıl 5157 Güz
Biyomedikal Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Kontrol Teknolojileri 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Elektronik Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Enerji Teknolojileri ve Ekonomisi 2 yıl 5157 Güz
Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimleri 2 yıl 5157 Güz
Malzeme Fiziği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Medikal Fizik 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Uçak Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Moda İnovasyon Teknolojileri 1,5 yıl 5157 Güz
Makine Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Mekatronik 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Sürdürülebilir Yönetim ve Üretim 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Araç Mühendisliği 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Kamu Politikası ve Güvenliği 1,5 yıl 4295 Güz/Bahar
Çeviri ve Teknik Metinlerin Düzenlenmesi 2 yıl 5157 Güz
Muhasebe ve Denetim 2 yıl 4295 Güz
Uluslararası İşletme 2 yıl 4295 Güz
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi 2 yıl 5157 Güz/Bahar
Doktora Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti/EURO
Kimya 4 yıl 11589
Enformatik 4 yıl 11589
Fizik 4 yıl 11589
Kimya Mühendisliği 4 yıl 11589
İnşaat Mühendisliği 4 yıl 11589
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 yıl 11589
Enerji ve Güç Mühendisliği 4 yıl 11589
Çevre Mühendisliği 4 yıl 11589
Enformatik Mühendisliği 4 yıl 11589
Malzeme Mühendisliği 4 yıl 11589
Ölçüm Mühendisliği 4 yıl 11589
Makine Mühendisliği 4 yıl 11589
Taşıma Mühendisliği 4 yıl 11589
İktisat 4 yıl 11589
Eğitim 4 yıl 11589
Yönetim 4 yıl 11589
Siyaset Bilimi 4 yıl 11589
Sosyoloji 4 yıl 11589
Sanat Tarihi ve Teorisi 4 yıl 11589
Mimarlık 4 yıl 11589