VENTSPİLS UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

 

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 1997’de kendi kendini yöneten akademi devlet üniversitesi ve bilim enstitüsü olarak kuruldu. Üniversitemizin en temel aktivitesi bilimsel aktiviteleri yerine getirmek ve akademik ve profesyonal eğitim programlarını uygulamaktır.

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim, Çevirme Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde, 13 lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Halihazırda, % 80’nin devlet devlet bütçesi tarafından desteklendiği 900 tam zamanlı öğrencimiz (İspanya’dan, Fransa’dan, Almanya’dan, Litvanya’dan, Türkiye’den v.b. uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere) bulunmaktadır.

20 Mayıs 2013’de Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, tüm devlet tarafından kabul görmüş bilimsel yapıya uygunluğu, yarıdan fazla akademik kadronun doktora eğitimine sahip olduğunu, üniversitenin araştırma makaleleri yayınladığını, bilimsel altyapısını v.b. gösteren bilimsel kurum statüsüne sahip olmuştur (Bilimsel Eğitim Enstitüleri’ne dahil oldu).

Misyonu

Kalitatif ve modern yüksek öğrenimi ve bilimsel araştırmaları geliştirmek ve düzeltmek ve bunların, eylemsel yönetim, uygulamalı dil bilimi, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, mühendislik ve radio astronomi alanlarındaki düzgün fonksiyonel etkileşimini sağlamakdır.

Vizyonu

Kalitatif ve moder yüksek öğrenimi ve bilimsel araştırmaları geliştirmek ve düzeltmek ve bunların, eylemsel yönetim, uygulamalı dil bilimi, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, mühendislik ve radio astronomi alanlarındaki düzgün fonksiyonel etkileşimini sağlamakdır.

Bilimin tüm uygulamalarında gelişiminde katkıda bulunmak ve mezunlarımızın rekabet edebilecek seviyede olduklarından emin olmakdır.

Ventspils Akademi Üniversitesi, yurtdışı yüksek lisans programları bakımından bir çok yenilikçi yaklaşıma sahiptir.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Stratejik Kültürlerarası İletişim 2 3500
Bilgisayar Bilimleri 2 4400