VİLNİUS ÜNİVERSİTESİ

Vilnius Üniversitesi

Vilnius Üniversitesi 1579 yılında kurulmuştur. Üniversite Doğu ve Orta Avrupa’nın en eski üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi ile üniversite 430 yıllık geleneği takip eder ancak yine de en yeni innovasyonları ve gelişmeleri yerine getirir ve bunları araştırmlarda, bilimsel çalışmalarda ve derslerde uygulamaktadır.
Vilnius Üniversitesi, öğrencilerini, akademik kadrosunu ve araştırmacılarını, yetenek ve bilgileri bakımından geliştirmek adına, Litvanya’nın içinde ve dışında, aktif olarak farklı projelerde, uluslararası ve akademik aktivitelerde yer almaktadır. Küresel araştırma merkezleri yakın ilişkilere sahip olmak ve yeni yerel ve uluslararası partnerler, araştırmalara ve eğitime hatrı sayılır bir katkıda bulunmaktadır.
Tüm bu sosyal partnerliklerle, Vilnius Üniversitesi en son gelişmeleri takip etmekte ve Vilnius Üniversitesi’ni Doğu Avrupa’nın en yüksek seviyelerine çıkaran küresel fikirli uzmanlar yetiştirmektedir. Bu yüzden, Vilnius Üniversitesi, Vilnius’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için en çok tercih edilen kurumlardan biridir.
Vilnius Üniversitesi, 430 ylı aşkın akademik gelenekleri tanınmış ve Litvanya’daki en geniş eğitim programı yelpazesine sahip üniversitedir.
Vilnius Üniversitesi, öğrencilerine, araştırma yapmaları ve pratik kazanmaları için, en son teknoloji donatılmış tesisler ve mükemmel bir akademik çevre sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi                          Yıllık Eğitim Ücreti,Avro
Muhasebe ve Denetim 4                           3660
Ekonomi ve Yatırım 3.5                           3160
İngiliz Filolojisi
4                           3836
İngilizce ve Başka Bir Yabancı Dil (Almanca)
4                           2954
Diş Hekimliği 5                           14000
Tıp 6                           13000
Hemşirelik 4                           5000
Litvanca Çalışmaları 4                           3836
Küresel Pazarlama 3.5                           3660
Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik 3.5                           4900
Uluslararası İşletme 3.5                           3620
Küresel Zorlukların Politikası 4                           2954
Pazarlama Teknolojileri 3.5                           4900
Yazılım Mühendisliği 4                           4100
Işık Mühendisliği 3.5                           4500
İşletme 4                           3660
İspanyol Filolojisi 4                           3836
Rus Filolojisi 4                           3836
Kantitatif Ekonomi 3                           3660
Alman Filolojisi 4                           3836
Yüksek Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Sanat Yönetimi 1.5           4900
Biyokimya 2           6500
Biyofizik 2            6500
DeepTech Girişimcilik 1.5            4975
Avrupa Çalışmaları 2            4295
Uluslararası Siber Güvenlik ve İstihbarat 2             3700
Kimyasal Fizik 2             6000
Bilgisayar Modelleme 1.5             5266
Dijital Pazarlama 1.5             4975
Doğu Avrupa ve Rusya Çalışmaları 1.5             4384
Veri Bilimi 1.5             5266
Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri 2             6000
İngilizce Çalışmaları (Dilbilim) 2             5266
İngilizce Çalışmaları (Edebiyat, Dilbilim, Kültür) 2             5266
İngilizce Çalışmaları (Medya Dilbilimi) 2             5266
Girişimcilik ve İnovasyon MBA 1             12000
Finans ve Bankacılık 1.5-2             5460
Finansal Veri Analatiği ve Sürdürülebilir Finans (FINDATA) 2             6000
Finansal ve Aktüeryal Matematik 1.5             5266
Genetik 2             6500
Jeoloji 2             5300
Küresel İşletme ve Ekonomi 2             5460
Enformatik 2             5266
Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku 1.5             4295
Uluslararası İşletme Yönetimi 2             4900
Uluslararası İletişim 1.5             4384
Uluslararası Proje Yönetimi 1.5             4975
İskandinav ve Balık Bölgesi Dilleri ve Kültürü 2             5266
Pazarlama ve Entegre İletişim 2             5460
Matematik 2             5266
Moleküler Biyoloji 1.5             6500
Moleküler Biyoteknoloji 2             6500
Nörobiyoloji 2             6500
Farmasötik Kimya 2             5300
Fotonik ve Nanoteknoloji 2             6000
Sürdürülebilir Kurumsal Finans ve Yatırım 2             4450
Sosyal Hizmetler 1.5             4730
Yazılım Mühendisliği 2             5266
Sistemler Biyolojisi 2             5266
Teorik Fizik ve Astrofizik 2             6000
Doktora Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
Matematik 4 11589
Fizik 4 11589
Kimya 4 11589
Biokimya 4 11589
Jeoloji 4 11589
Fiziksel Coğrafya 4 11589
Enformatik 4 11589
Biyoloji 4 11589
Ekoloji ve Çevre Bilimleri 4 11589
Zooloji 4 11589
Kimya Mühendisliği  4 11589
Enformatik Mühendisliği 4 11589
Malzeme Mühendisliği 4 11589
Tıp 4 11589
Diş Hekimliği 4 11589
Halk Sağlığı 4 11589
Hukuk 4 7037
Siyasal Bilimler 4 11589
İşletme 4 11589
İktisat 4 11589
Sosyoloji 4 11589
Psikoloji 4 11589
Eğitim 4 11589
İletişim ve Enformasyon 4 11589
Felsefe 4 11589
Filoloji 4 11589
Tarih ve Arkeoloji 4 11589
Etnoloji 4 11589