VENTSPILS UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 1997’de kendi kendini yöneten akademi devlet üniversitesi ve bilim enstitüsü olarak kuruldu. Üniversitemizin en temel aktivitesi bilimsel aktiviteleri yerine getirmek ve akademik ve profesyonal eğitim programlarını uygulamaktır.

Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim, Çevirme Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde, 13 lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Halihazırda, % 80’nin devlet devlet bütçesi tarafından desteklendiği 900 tam zamanlı öğrencimiz (İspanya’dan, Fransa’dan, Almanya’dan, Litvanya’dan, Türkiye’den v.b. uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere) bulunmaktadır.

20 Mayıs 2013’de Ventspils Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, tüm devlet tarafından kabul görmüş bilimsel yapıya uygunluğu, yarıdan fazla akademik kadronun doktora eğitimine sahip olduğunu, üniversitenin araştırma makaleleri yayınladığını, bilimsel altyapısını v.b. gösteren bilimsel kurum statüsüne sahip olmuştur (Bilimsel Eğitim Enstitüleri’ne dahil oldu).

Sağlamakta olduğumuz uygun eğitim olanakları, kalitemiz ve yurtdışında üniversite fiyatları ile ilgili çekincesi olanların göz önünde bulundurması gereken yıllık ücretlerimiz ile sizler için fark yaratıyoruz.

Misyonu

Kalitatif ve modern yüksek öğrenimi ve bilimsel araştırmaları geliştirmek ve düzeltmek ve bunların, eylemsel yönetim, uygulamalı dil bilimi, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, mühendislik ve radio astronomi alanlarındaki düzgün fonksiyonel etkileşimini sağlamaktır.

Vizyonu

Kalitatif ve moder yüksek öğrenimi ve bilimsel araştırmaları geliştirmek ve düzeltmek ve bunların, eylemsel yönetim, uygulamalı dil bilimi, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, mühendislik ve radyo astronomi alanlarındaki düzgün fonksiyonel etkileşimini sağlamaktır.

Bilimin tüm uygulamalarında gelişiminde katkıda bulunmak ve mezunlarımızın rekabet edebilecek seviyede olduklarından emin olmaktır.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi Öğretim Ücreti, Avro
Bilgisayar Bilimleri 3 3000
Kültürler Arası İletişim 4 3500
Start-up Yöneticiliği 4 5000