REZEKNE TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

Rezekne Teknoloji Akademisi

Rezekne Teknoloji Akademisi, ilk olarak Letonya Üniversitesi ve Riga Teknik Üniversitesi’nin şubesi olarak kurulmuştur. Rezekne Teknoloji Akademisi bağımsız bir yüksek eğitim enstitüsü olmaya 1 Temmuz 1993 yılında hak kazanmıştır.

Rezekne Teknoloji Akademisi, bilim, araştırma, sanatsal yaratıcı çalışmaların temelde olduğu bir devlet yüksek eğitim ve bilim enstitüsüdür. Rezekne Teknoloji Akademisi’nin temel prensipleri:

  • öğrencilerin ve akademik kadronun, akademik ve bilimsel çalışmalarının özgür olması,
  • öğretim metodlarında, ders programlarının serbest seçim olmasında ve bilimsel çalışmalarda esneklik,
  • bilimsel bakış açılarının ve araştırma sonuçlarının, eğer kişi ya da kanunların ahlakına ve haklarına zarar vermiyorsa, herhangi bir sansürleme olmaksızın yayınlanmasıdır.

Rezekne Teknoloji Akademisi’nin amacı Avrupa’da ve tüm dünyada geçerli olacak rekabetçi akademik ve profesyonel yüksek eğitim sunmaktır. Rezekne Teknoloji Akademisi’nin temel görevleri:

  • sosyal yaşamın, ekonominin, kültürün, bilimin, devlet yönetiminin ve diğer profesyonel alanların çekirdeğini oluşturan akademik diploma, eğitim ve profesyonel becerilerin, bilgi ve profesyonel becerilerin yanısıra araştırma ve çalışmaların bütünlüğünü temin etmek,
  • öğrenci seviyesini geliştirmeyi hedefleyen, pratik ve teorik anlamda profesyonel yeteneklerin yanısıra akademik kadro seçimi, laboratuvarların, atölyelerin, kütüphanelerin düzenlenmesi, eğitim programlarının ve öğrencilerin bilgi ve akademik eğitim almasını sağlayan diğer yapıların geliştirilmesi,
  • Uluslararası alanda diğer üniversitelerce tanınmış bir üniversite olabilmek için eğitim materyellerinin belirlenmesinin yanısıra notların verilmesi, diploma ve profesyonel vasıfların belirlenmesi için test ve sınavların gerekliliklerini ve prosedürlerini temin etmek,
  • öğrencileri eğitime hayatına devam etmek için cesaretlendirme,
  • diğer bilim ve eğitim araştırma enstitüleri ve yurtdışındaki eğitim kurumlarıyla ortaklık kurmak,
  • çalışmaların ve bilimsel araştırmaların yanı sıra Rezekne Teknoloji Akademisi dahilinde aktiviteler hazırlamak ve halkı bu aktiviteler konusunda bilgilendirmektir.

Sağlamakta olduğumuz eğitim danışmanlık hizmeti ile sosyal alanda olduğu kadar bilimsel alanda da eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

Daha fazla bilgi için: İletişim

Lisans Programları Eğitim Süresi Yıllık Eğitim Ücreti, Avro
İşletme Yönetimi 3 3290
Girişimcilik 4 2400
Mekatronik 4 3790