blog, Uncategorized

Geleceğin Meslekleri: Robotik ve Yazılım

Geleceğin Meslekleri: Robotik ve Yazılım

 

Dünya durmadan değişiyor ve öğrenciler buna hazır olmalı. Robotik ve yazılım artık uzmanlaşmış bir mühendislik alanı olmaktan çıkarak toplumdaki günlük hayata entegre edilmeye başlandı. Öğrenciler programlama becerisi gerektiren yeni işlerin yaratılacağı bir sektöre aşina olmalı. Yazılım, Robotik ve 3D baskı büyük olasılıkla tamamen endüstriyel üretimi dönüştürecek ve bu fütüristik disiplinler sayesinde gelecek bambaşka bir hale bürünecek.

 

1800’lerin başlarından bu yana, insan işlerini devralan robotların hikayesi anlatılıyor. Robotik bir çağa girerken, insan gücüne ihtiyaç kalmayacağına yönelik iddialar yeniden fitilleniyor ve çoğu eğitimci, öğrencilerinin hangi işler için rekabet edeceğinden emin değil. Örneğin, bilgi teknolojileri işlerinin 2020 yılına kadar % 22 oranında artacağı ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik” in kısaltması) odaklı mesleklerin de benzer bir büyüme gösterdiği söyleniyor.

 

Eğitimcilerin, öğrencileri gelecekte kariyere dönüştürebilecekleri becerilerle donatmaları beklenir. Öyleyse geleceğin meslekleri nelerdir ve öğrencileri kendileri için en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz?

 

Programlama gibi hızlı büyüyen bir pazarda, tüm yazılım işlerinin teknoloji sektöründe keskin bir giriş yaptığına da değinmeden geçemeyiz. Sağlık, üretim ve finans, teknoloji endüstrisi gibi alanlarda da yazılımcılara ihtiyaç duyuluyor. Mevcut orta dereceli öğretim kurumlarındaki öğrenciler bu pozisyonları dolduracaklarsa, genç yaşta STEM konularıyla ilgilenmeye başlamaları gerekir. Yazılım ürünleri ve “başlangıç kılavuzları”, yazılım tutkusunu teşvik etme umuduyla, üç yaşın altındaki çocuklara bile pazarlanabilmektedir.

 

Yazılım birçok teknolojinin bel kemiğidir ve gelecekte girişimciler ve yenilikçiler için önemli bir araç olacaktır. Eğer okullar, kendilerini öğrencilerinin gelecekteki iş olanaklarını düşünmeye teşvik edeceklerse yazılımın sadece bilgisayar dersinde değinilen bir özellik değil, edinilmesi gereken hayati bir beceri olarak görülmesi büyük önem taşır.

 

Robotik, gelecekte kendine büyük bir yer edinecek başka bir sektördür. Yapay zeka yaratmak için küresel rekabet artacak ve robotik mühendisleri belki de geleceğe öncülük ediyor olacaktır. Yazılımda olduğu gibi robotik de yalnızca yapay zeka yaratmaya odaklanmamıştır ve robotik eğitime ihtiyaç birçok iş sektöründe görülebilir. 2015 yılında, robotik endüstrisi satışlarında % 15’lik bir artış görüldü ve bu da insanların her zamankinden daha fazla robot üretip satın aldıklarını gösteriyor.

 

STEM konuları, robotik eğitimi söz konusu olduğunda öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için hayati önem taşıyor ve öğrencilere robotik oluşturma, programlama ve düşünme fırsatı sunulmazsa, gelecekte bu becerilerin yetersizliğinden muzdarip olacaklardır.

 

Teknolojiyle haşır neşir gözükmeyen, insan gücüne ihtiyaç duyan, son dönemlerin popüler mesleklerinde dahi yazılım (kodlama) ve robotik eğitimi önem arz edecek. Bu mesleklere şu örnekleri verebiliriz:

 

  • Veterinerlik
  • Ruh Sağlığı Danışmanlığı
  • Toplantı, Kongre ve Etkinlik Planlayıcılığı
  • Evde Sağlık Yardımı

 

Dolayısıyla yazılım ve robotik ön planda görünebilirken, yine de bakıma ve insanlığa ihtiyaç duyulacak. Kısacası; yazılım ve STEM prensipleri ile birlikte aşılanması gereken bir diğer gerçek, insani yardımların her zaman hayatta kalacağıdır. Bu durum, matematiksel yetenekler söz konusu olduğunda çekimser hissedebilecek beşeri bilimler öğrencileri için güven vericidir.